Adunare generala

În data de 23 FEBRUARIE 2017, orele 16.00, la  Cercul Militar Timișoara va avea loc Adunarea Generala a Asociaţiei Aviatorilor Timişoara, care a avut următoarea ordine de zi:  

  1.  PREZENTAREA RAPORTULUI DE ACTIVITĂŢI PENTRU PERIOADA 2013-2016
  2. PREZENTAREA EXECUŢIEI BUGETARE PENTRU PERIOADA 2013-2016
  3. PREZENTAREA PROIECTULUI DE BUGET PENTRU ANUL 2017
  4. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2017
  5. DEZBATEREA ŞI APROBAREA MATERIALELOR PREZENTATE
  6. ALEGEREA ORGANELOR DE CONDUCERE ȘI CONTROL